Eden "Gamble" Litter
Age
1 Week
No Collar Liver Boy 1 Week
Blue Collar Liver Boy 1 Week
Green Collar Liver Boy 1 Week
Maroon Collar Liver Boy 1 Week
No Collar Black Boy 1 Week
Green Collar Black Boy 1 Week
Pink Collar Black Girl 1 Week
Yellow Collar Black Girl 1 Week
Orange Collar Black Girl 1 Week
Red Collar Black Girl 1 Week
Blue Collar Black Boy 1 Week